Закон україни про загальнообов язкове пенсійне забезпечення

Автор: biggestnug Папка: Косточка на ноге

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про пенсійне забезпечення Відомості Верховної Ради України ВВР, 1992, N 3, ст. 10 { Вводиться в дію Постановою ВР N 1931-XII 1931-12 від , ВВР, 1992, N 3, ст. 11 } { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2356-XII 2356-12 від , ВВР, 1992, N 32, ст.459 Декретом N 7-92 від , ВВР, 1993, N 5, ст. 34 Законами N 3128-XII 3128-12 від , ВВР, 1993, N 22, ст.227 N 3284-XII 3284-12 від , ВВР, 1993, N 29, ст.303 N 3948-XII 3948-12 від , ВВР, 1994, N 24, ст.179 N 428/95-ВР від , ВВР, 1995, N 43, ст.313 } { Додатково див.

Постанову ВР N 429/95-ВР від , ВВР, 1995, N 43, ст.314 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 198/96-ВР від , ВВР, 1996, N 31, ст.146 N 534/96-ВР від , ВВР, 1997, N 4, ст. Розділ I. Стаття 2. Стаття 4. Стаття 6. Стаття 7. Стаття 8. Стаття 9. Розділ V. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 1. Право громадян України на державне пенсійне забезпечення Громадяни України мають право на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених цим Законом. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають в Україні, мають право на пенсію нарівні з громадянами України на умовах, передбачених законодавством або міждержавними угодами. Пенсійне забезпечення громадян України, що проживають за її межами, провадиться на основі договорів угод з іншими державами. У тих випадках, коли договорами угодами між Україною та іншими державами передбачено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, то застосовуються правила, встановлені цими договорами угодами. Види державних пенсій За цим Законом призначаються а трудові пенсії за віком; по інвалідності; в разі втрати годувальника; за вислугу років. { Пункт "б" статті 2 втратив чинність на підставі Закону N 2603-IV 2603-15 від } Стаття 3. При цьому всі види грошового забезпечення військовослужбовців, а також осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ враховуються нарівні із заробітною платою робітників і службовців.

{ Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3284-12 від } { Стаття 5 втратила чинність у частині призначення соціальних пенсій на підставі Закону N 2603-IV 2603-15 від } Стаття 5. Особи, які мають право на соціальну пенсію Право на соціальну пенсію мають усі непрацездатні громадяни на умовах, що визначаються цим Законом.

Звернення за призначенням пенсії Звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-який час після виникнення права на пенсію. Кошти на виплату пенсій. ВИПЛАТА ПЕНСІЙ Стаття 85. { Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3284-12 від } Фінансування витрат на виплату пенсій провадиться по всій території України щомісячно незалежно від надходжень коштів та соціально-економічного стану конкретних регіонів за рахунок перерозподілу коштів Пенсійного фонду України в межах країни.Умови призначення пенсій по інвалідності Пенсії по інвалідності призначаються в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату здоров'я, внаслідок а трудового каліцтва або професійного захворювання; б загального захворювання в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства. { Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2631-III 2631-14 від } Пенсії не підлягають оподаткуванню.Неповнолітні, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право також і при їх усиновленні. { Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1096-IV 1096-15 від } Стаття 10. { Стаття 10 в редакції Закону N 2981-III 2981-14 від } Стаття 11.{ Стаття 81 в редакції Закону N 2981-III 2981-14 від } Стаття 82. Розділ II. Стаття 13. Стаття 14. Стаття 15. Стаття 16. Стаття 18. Стаття 19. Стаття 20. Стаття 21. Стаття 22. Стаття 24. Стаття 25. Стаття 26. Стаття 27. Стаття 28. Стаття 29. Стаття 30. Стаття 31. Стаття 32. Стаття 33. Стаття 34. Стаття 35. Стаття 36. Стаття 38. Стаття 39. Стаття 40. Стаття 41. Стаття 42. Стаття 43. Стаття 44. Стаття 45. Стаття 46. Стаття 47. Стаття 48. Стаття 49. Стаття 50. Стаття 52. Стаття 53. Стаття 55. Стаття 57. Стаття 58. Стаття 59. Стаття 60. Стаття 62. Стаття 63. Стаття 67. Стаття 68. Стаття 69. Стаття 70. Стаття 71. Стаття 72. Стаття 73. Стаття 74. Стаття 77. Стаття 78. Стаття 79. Стаття 84. Стаття 87. Стаття 88. Стаття 90. Стаття 91. Стаття 92. Розділ IV. Стаття 98. Стаття 99. ТРУДОВІ ПЕНСІЇ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ Стаття 12. Умови призначення пенсій за віком Право на пенсію за віком мають чоловіки - після досягнення 60 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років.З метою коригування рівнів пенсій, призначених до введення в дію цього Закону, провадиться їх перерахунок виходячи з рівня заробітної плати відповідних категорій працівників за станом на 1 січня 1992 року.

Пенсії за віком на пільгових умовах На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи а працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком N 1 36-2003-п виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах; жінки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах. Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку, передбаченого статтею 12 цього Закону, на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці - жінкам; б працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці, - за списком N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах; жінки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах. Положення про органи Державної експертизи умов праці та порядок проведення атестації робочих місць затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Особливості пенсійного забезпечення працівників, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії Працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах включаючи особовий склад гірничорятувальних частин по видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і рудників та в металургії, - за списком робіт і професій, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, мають право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на цих роботах робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів металу вогневим засобом вручну на гарячих дільницях, машиністи кранів металургійного виробництва відділень нагрівальних колодязів та стриперних відділень, - за умови, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років. { Стаття 16 в редакції Закону N 3948-12 від } Стаття 17. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років, які мають право на одержання соціальної пенсії стаття 94. Пенсії за віком окремим категоріям громадян Особи, хворі на гіпофізарний нанізм ліліпути, і диспропорційні карлики мають право на пенсію за віком чоловіки - після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 20 років; жінки - після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 15 років; інваліди по зору I групи - сліпі та інваліди з дитинства I групи мають право на пенсію за віком чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років; жінки - після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 10 років. Розміри пенсій за віком Пенсії за віком призначаються в розмірі 55 процентів заробітку стаття 64, але не нижче мінімального розміру пенсії.

Напишите комментарий